Úvodní stránka » imVision - AIM management

Automatický inteligentní management - imVision

poskytuje komplexní pohled na fyzickou vrstvu počítačové sítě v reálném čase. Od pracovní stanice, přes metalické či optické kabely až po zařízení v datovém centru, a to ve spolupráci se stávajícím SNMP managementem.

AIM je tvořen hardwarovými prvky a softwarem, které společně monitorují, mapují a dokumentují propojení napříč celou sítí nejen v rozlehlých inteligentních budovách či výrobních závodech, ale i kompletní propojení kabeláže uvnitř datového centra.

imVision trasa Controller X

Klíčové vlastnosti

 • Zvyšuje bezpečnost – komplexní kontrola nad kabeláží
 • Dokumentuje fyzické propojení mezi všemi síťovými zařízeními, rozšířením SNMP managementu
 • Rozšiřuje funkce SNMP a přináší jeho vizualizaci v uživatelsky přívětivém prostředí
 • Online dokumentace - vykreslí trasu, všechna propojení v reálném čase od pracovní stanice po server
 • Rozesílá alarmová hlášení neautorizovaných nebo neplánovaných změn a zásahů
 • Okamžitě informuje o změně v kriticky důležitých propojích a současně zadokumentuje změny
 • Vyhledá (dle IP, MAC, názvu …) a v DWG výkresu lokalizuje zařízení připojené v síti
 • Nachází a umisťuje síťová zařízení v infrastruktuře, umožňuje jejich lokalizaci v implementovaném DWG výkresu
 • Vytváří pracovní příkazy pro plánovanou změnu v propojení, reportuje splnění příkazu a vše zadokumentuje
 • Obsahuje předdefinované reporty k získání informací o zařízeních a stavu sítě, včetně generování vlastních reportů
 • Identifikuje nevyužité IT prostředky a kabeláž (volné porty switche, panelu, místa v rozvaděči…)
 • Zjednodušuje a zefektivňuje pracovní postupy prostřednictvím automatizace procesů, 100% aktuální kabelová kniha v reálném čase
 • Poskytuje možnost definovat vlastní popisová pole přidružená ke všem prvkům sítě
 • Management spojení point-to-multipoint: imVision pomáhá s managementem konektivity point-to-multipoint, která se stala samozřejmostí s nástupem 40G a 100G Ethernetu, 400G, 800G či 1,6Tera Ethernetu (př. MPO, WiFi, IoT, IIoT, …).
 • Správa velmi složité architektury: imVision poskytuje přehlednost, inteligenci a absolutní kontrolu nad kompletní síťovou infrastrukturou. Díky tomu je možné čelit všem problému vznikajících složitostí síťové architektury (budovy, areály, pobočkové sítě).
 • Management pro napájení a konektivitu: Rychlý nárůst zařízení napájených pomocí Power over Ethernet (PoE) vyžaduje kvalitní management. imVision poskytuje platformu, která aktivně dokumentuje jejich vzájemná propojení, lokalizaci portů s PoE, dokumentuje kabelové svazky a počty kabelů v nich, včetně výkonu na každém kabelu.

CONTROLLER X a ovládácí sw imVision
Controller X pohled predni imVision - software

Normy a automatizovaný management (AIM)ISO 18598

Rostoucí potřeba AIM vedla k jeho zahrnutí do technických norem. Nejen ISO/IEC 14763-2 standard, definující Informační technologie „Implementace a funkce kabeláže v areálu uživatele – Část 2: plánování a instalace“. Stejně tak technický výbor ISO a IEC nedávno zveřejnil standard ISO/IEC 18598, definující funkční požadavky na AIM, jeho interní a externí přínosy a stanovil – data exchange framework. Tato norma byla v nedávné době také přijata TIA organizací a uvedena jako ANSI/TIA-5048. Zahrnutí open data exchange framework umožňujícího integraci s externími aplikacemi a systémy dále urychluje jeho přijetí a začlenění po celém světě, ruku v ruce s expanzí IoT, PoE a zvyšujících se nároků na kabelážní infrastrukturu. Zejména pak s rozvojem inteligentních budov a datových center.

V závěru nesmíme zapomenout na samotnou normu ČSN EN 50667 „Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace" včetně změn a dodatků této normy.

Katalogový list ke stažení zde.

AKTUALITY

Hardwarové řešení pro automatické monitorování portů je vhodným řešením pro menší firmy, které potřebují rychle a snadno provádět změny v počítačové síti. VisiPORT je dále snadno upgradovatelný na inteligentní management imVision.

Rostoucí nároky na kabeláže, nutí uživatele zvažovat implemetaci inteligentního managementu (AIM). Ten se tak stává součástí technických norem.

Funkční řešení pro neustále se zvyšující množství dat v rámci optických sítí v datových centrech.

 • OPTICKÉ KONEKTORY
Migrace z 400G na 800G nebo až na 1.6T...nejen nové konektory SN, CS a větší hustota portů bude realitou?
Dokumenty ke stažení:
Migrace 400 - 800G část 1
Migrace 400 - 800G část 2

 

 

...distributor kabelážních systémů...

Petalit s.r.o., Mikulova 2210/8 - 149 00 - Praha 4 +420 728 376 623